สถิติ
เปิดเมื่อ24/06/2017
อัพเดท6/06/2018
ผู้เข้าชม16798
แสดงหน้า21634
เมนู
สินค้า
ปฎิทิน
July 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

สินค้า

ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

Power :
901-2
Supply
12Vdc 2A
Size : 214*168*73mm

 

Power :
 
Supply
12Vdc 3.5A
Size : 214*168*73mm
  Can buil in battery
  

Battery :
7Ah
 
12Vdc 7Ah
Size : 151*65*94mm


 
Battery :
4.5Ah
 
12Vdc 4.5Ah
Size : 90*70*101mm

 

 

 
Power :
 
Supply
12Vdc 2A
Size : 214*168*73mm
  Can buil in battery
 

 
Power :
 
Supply
12Vdc 3A
Size : 214*168*73mm
  Can buil in battery

 
 

 

 
 

Power :
 
Supply
12Vdc 5Vdc 3A
Size : 214*168*73mm
  Can buil in battery and meter
 

 
Conver
tor:
 
Speed 115.2KBPS
Dis
tance :
100 meters
 Size : 90*30*11mm
 
 
Magne
tic Lock :
 12Vds 500mA
  600Lbs
Size : 253*48*25mm
   
 
LZ Braket  600Lbs
  For magnetic 600Lbs
Size :
L:250*47*29mm
Size : Z:180*46*46mm
   
 

LZ Braket  600Lbs
  For magnetic 600Lbs
Size :
L:180*43*28mm
   

 
Magne
tic Lock :
 12Vds 300mA
  300Lbs
Size : 162*20*40mmLZ Braket  300Lbs

 
For magnetic 300Lbs
Size :
L:166*41*27mm
Size : Z:130*40*40mm
   


LZ Braket  300Lbs
 
For magnetic 300Lbs
Size : L:140*32*31mm
 
Electric Bolt  200Lbs
Bolt :
1000 Kgs
  DC12Vdc 650mm
Size : 220*35*38mm
 

Drop Bolt
เหมาะสำหรับประจูไม้ไม่มีขอบ
Size :
12-15mm
Size : 115*60*48mm
 

U Bracket For Bolt
เหมาะสำหรับประจูไม้ไม่มีขอบ
Size :
12-15mm
Size : 220*60*48mm


CM 2100AI  Sensor Switch
ควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซ็นส์โดยอัตโนมัติ
  5W-200W
 
CM 2100A2  Sensor Switch
ควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซ็นส์โดยอัตโนมัติ
  200W
 

ABK800A Exit Switch
วัสดุอลูมิเนียม แข็งแรง
  NO/COM
Size : 86*35*10mm


ABK800B Exit Switch
วัสดุอลูมิเนียม แข็งแรง
  NO/COM
Size : 86*35*10mm
 


ABK801A Exit Switch
วัสดุอลูมิเนียม แข็งแรง
  NO/COM
Size : 86*35*10mm
 


ED803 Exit Switch
วัสดุ Pastic
  NO/COM
Size : 76*23*18mm
 


CM633-2 Exit Switch
วัสดุ Pastic
  NO/COM
Size : 80*80*20mm
U Bracket For Magnetic
U Bracket 600Lbs
For megnetic 600Lbs
Size : L:180*43*28mm

U Bracket 300Lbs
For Megnetic 300Lbs
Size L: 140*32*31mm


CM635 Exit Switch 
วัสดุ Pastic
NO/NC/COM
Size : 40*80*20mm

 

CM-ABK900A Break Glass
Break Glass Emergervey
Button With Key